Mô tả công việc - Các vị trí tuyển dụng tại Viettel Post

 1. Nhân viên kinh doanh chuyển phát


Mô tả công việc: Vị trí NV kinh doanh dịch vụ chuyển phát

2. Vị trí nhân viên giao hàng


Mô tả công việc: Vị trí nhân viên giao - nhận

3. Vị trí nhân viên giao dịch bưu chính

Mô tả công việc: Vị trí nhân viên giao dịch - bưu chính

3. Vị trí nhân viên kinh doanh TMĐT

Mô tả công việc: Vị trí nhân viên kinh doanh thương mại điện tử

Post a Comment

0 Comments